×
აგრონომია
დეზინფექცია
ვეტერინარია
აპარატები
სერვისები
 • სერტიფიკატები

  ISO 9001 2015 - ხარისხის მართვის სერტიფიკატი

  ISO 22000:2018 სურსათის უვნებლობის სერტიფიკატი

  ჰიგიენურ ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა

  ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" ცნობა

  ელექსირი დეზინფექციისთვის რეცენზია

  "ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექციო საშუალება - სერტიფიკატი საფრანგეთში

  "ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექციო საშუალები - სერტიფიკატი ესტონეთში

  ევროკავშირის ნებართვას სადეზინფექციო საშუალებების წარმოებაზე

  BIO სერტიფიკატი

  სადეზინფექციო სერტიფიკატი

  „ელექსირი"-ს ხარისხის ნიშანი

  "ელექსირი"-ს სასაქონლო ნიშანი

  სერტიფიკატი ვაზისთვის

  სერტიფიკატი კარტოფილის და ჭარხლისთვის

  სერტიფიკატი სასათბურე კულტურებისთვის

  სერტიფიკატი ხილის, კაკლოვანი და კენკროვანი კულტურებისთვის

  სერტიფიკატი სიმინდის და თავთავიანი მარცვლეული კულტურებისთვის