×
ჯანმრთელობა და ჰიგიენა
დეზინფექცია
ვეტერინარია
აგრონომია
სერვისები
აპარატები
elixir

ჩვენ შესახებ

შპს „ელექსირი საქართველო" არის ქართული კომპანია, რომელიც დაარსდა 2017 წელს და მიენიჭა სარეგისტრაციო ნომერი 404548236.  „ელექსირის“ ინოვაციური პროდუქცია შეიქმნა ევროპის წამყვანი კვლევითი ლაბორატორიების ცნობილი მეცნიერების მონაწილეობითა და საერთაშორისო პატენტების მფლობელი გამომგონებლების მიღწევების გათვალისწინებით.

„ელექსირი“ წარმოადგენს ეკოლოგიურად სუფთა და ევროპულ ტექნოლოგიაზე დამზადებულ ბიო პროდუქტს, რომლის რეალიზაცია ხდება როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში. 

შპს „ელექსირი საქართველო" „ელექსირის“ ბრენდის ხაზის ქვეშ აწარმოებს 3 მიმართულების პროდუქტს: 

რატომ „ელექსირის“ პროდუქცია? 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2018 წლის დეკემბრის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2019 წლის იანვრის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2019 წლის მარტის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2019 წლის აპრილის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2019 წლის მაისის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2019 წლის ივლისის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2019 წლის ნოემბრის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2019 წლის დეკემბრის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2020 წლის მარტის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2020 წლის მაისის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2020 წლის ოქტომბრის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო: 

2020 წლის ნოემბრის თვეში „ელექსირმა“ მიღო: 

2020 წლის დეკემბრის თვეში „ელექსირმა“ მიიღო:

2021 წლის თებერვლის თვეში „ელექსირმა" მიიღო: 

როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე ეფექტიანი ოპერირებითა და მომხმარებელთა ინტერესებზე ორიენტირებული მაღალხარისხიანი პროდუქტების შექმნით „ელექსირის" პროდუქტები და სერვისები სულ უფრო მაღალი ნდობით სარგებლობს, რაზეც მეტყველებს მომხმარებელთა ფართო წრე და წარმოებული პროდუქციის ინტენსიური გამოყენება როგორც სადეზინფექციო დანიშნულებით, ასევე ვეტერინარიის და აგრონომიის დარგებში მოღვაწე ფერმერების საქმიანობის განვითარებისთვის. 

მიმდინარე პერიოდში მოხდა „ელექსირის" ვებ-გვერდის ფუნქციონალის განახლება, რაც სრულად შესაბამისობაში მოდის ონლაინ მაღაზიის არსებულ სტანდარტებთან. ვებ-გვერდიდან პროდუქციის შეძენა ხორციელდება TBC ბანკის გადახდების სისტემის საშუალებით.

„ელექსირის“ სერვისითა და პროდუქციით სარგებლობენ უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოები, 500-ზე მეტი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირი, საერთაშორისო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და საცალო კლიენტები. 

„ელექსირის“ გუნდი ყოველთვის ითვალისწინებს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს და მომხმარებელს სთავაზობს მაქსიმალურად კომფორტულ, მათზე მორგებულ სერვისსა და მისაღებ ფასებს.